Sica Tudor

Asistenta medicala Spitalul Universitar Dresda / Pfleger Uniklinikum Dresden | Rumänisch